Ταξινόμηση κειμένου και εγγράφων με Cloud API

Εκτελέστε ταξινόμηση κειμένου και εγγράφων σύμφωνα με την ταξινόμηση IAB-2, Documents και Sentiment. Χρησιμοποιήστε εντολές cURL ή Cloud SDK για REST API

GroupDocs.Classification Cloud SDKs Περιλαμβάνονται

GroupDocs.Classification Cloud for cURL
GroupDocs.Classification
Cloud SDK for cURL

Χρησιμοποιήστε το cURL για να καλέσετε τα RESTful API για να προσθέσετε ικανότητες ταξινόμησης, με υποστήριξη για υπηρεσίες ταξινόμησης τρίτου μέρους, στην εφαρμογή σας, ανεξάρτητα από γλώσσα ή πλατφόρμα κωδικοποίησης.

GroupDocs.Classification Cloud SDK for .NET
GroupDocs.Classification
Cloud SDK for .NET

Χρησιμοποιήστε το SDK για .NET για να προσθέσετε γρήγορα ικανότητες ταξινόμησης εγγράφων στις εφαρμογές σας .NET.

  Ελληνικά