Συγκρίνετε έγγραφα μέσω του Ruby Cloud SDK

Δημιουργήστε εργαλεία σύγκρισης εταιρικών εγγράφων χρησιμοποιώντας REST API. Λειτουργεί ως ολοκληρωμένη λύση για όλες τις κύριες μορφές αρχείων.‎

Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή

Το GroupDocs.Comparison για το Cloud είναι ένα REST API που επιτρέπει στις εφαρμογές σας Ruby να ανακτούν δύο έγγραφα με υποστηριζόμενη μορφή αρχείου, να συγκρίνουν αυτά τα έγγραφα της ίδιας μορφής και να βρίσκουν διαφορές μεταξύ τους. Το SDK σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο που προκύπτει και σας δίνει τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τις ανακτηθείσες αλλαγές. Το SDK σύγκρισης εγγράφων μας επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση στις υπάρχουσες εφαρμογές Ruby σας, για να εξουσιοδοτήσει τους τελικούς χρήστες σας να συγκρίνουν έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, διαγράμματα του Microsoft Visio, email και αρχεία πολλών άλλων μορφών.‎‎

Προηγμένες δυνατότητες σύγκρισης εγγράφων REST API

Συγκρίνετε έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο Cloud Storage

Λήψη εγγράφων των υποστηριζόμενων τύπων αρχείων ως αρχείο ή πίνακας εικόνων

Ανακτήστε το προκύπτον έγγραφο που περιέχει διαφορές μεταξύ συγκρίσιμων εγγράφων

Λήψη λίστας κατηγοριών, όπως TypeChanged ή OnlyNumbers κ.λπ., για το Τροποποιημένο Περιεχόμενο

Αποδοχή/Απόρριψη τροποποιήσεων εγγράφων για αποθήκευση ή απόρριψή τους

Επιστρέψτε τις τροποποιήσεις εγγράφων ως σύνολο εικόνων ή ως ροή τους

Λάβετε το προκύπτον έγγραφο (με τροποποιήσεις) μέσω ροής

Λήψη εγγράφου (με αποτέλεσμα σύγκρισης) ως σύνολο εικόνων ή ως ροή τους

Ανακτήστε το προκύπτον έγγραφο (με το αποτέλεσμα σύγκρισης) ως ροή

Λήψη αποτελεσμάτων εγγράφου ως εικόνες

Χρησιμοποιώντας το GroupDocs.Comparison Cloud API, μπορείτε να συγκρίνετε έγγραφα και να λάβετε τη λίστα των τροποποιήσεων με τη μορφή εικόνων. Το παρακάτω κομμάτι κώδικα δείχνει πώς μπορείτε να συγκρίνετε μια πηγή και έναν στόχο αρχεία DOCX και να ανακτήσετε τις διαφορές τους σε ένα αρχείο result.DOCX. Αργότερα μπορείτε να λάβετε το αρχείο DOCX που προκύπτει ως εικόνες χρησιμοποιώντας το Ruby:‎

Λάβετε αποτελέσματα εγγράφου ως εικόνες χρησιμοποιώντας το Ruby

# TODO: Get your AppSID and AppKey at https://dashboard.groupdocs.cloud (free registration is required).
# For complete examples and data files, please go to https://github.com/groupdocs-comparison-cloud/groupdocs-comparison-cloud-ruby
# Returns images of document with the result of comparison
# throws ApiException if the Api call fails

def comparison_images

 @config = GroupDocsComparisonCloud::Configuration.new(Utils::APP_SID, Utils::APP_KEY)
 @config.api_base_url = Utils::API_BASE_URL
 @sourcefile = "source.docx"
 @targetfile = "target.docx"
 @outputfile= "result.docx"

 # Upload file to Cloud Storage
 upload_file(@sourcefile)
 upload_file(@targetfile)

 # Returns images of document with the result of comparison
 @comparison_api = GroupDocsComparisonCloud::ComparisonApi.from_config(@config)
 request = GroupDocsComparisonCloud::ComparisonImagesRequest.new(GetComparisonRequest(@sourcefile, @targetfile),@outputfile)
 response = @comparison_api.comparison_images(request)
 puts response
puts 'completed'

end

Πόροι υποστήριξης και μάθησης

Το GroupDocs.Comparison Cloud προσφέρει επίσης SDK σύγκρισης μεμονωμένων εγγράφων για άλλες δημοφιλείς γλώσσες όπως αναφέρονται παρακάτω:

  Ελληνικά