Διαχείριση μεταδεδομένων REST API & SDK

Εκτελέστε λειτουργίες χειρισμού μεταδεδομένων σε έγγραφα, εικόνες και άλλες δημοφιλείς μορφές αρχείων χρησιμοποιώντας εντολές cURL ή ανεξάρτητα SDK για πλατφόρμες .NET και Java

GroupDocs.Μεταδεδομένα Cloud SDK περιλαμβάνουν

GroupDocs.Metadata Cloud for cURL
GroupDocs.Metadata
Cloud cURL

Χρησιμοποιήστε εντολές cURL για να στείλετε αιτήματα στο GroupDocs.Metadata Cloud REST API και να εκτελέσετε λειτουργίες μεταδεδομένων σε υποστηριζόμενες μορφές εγγράφων σε οποιαδήποτε γλώσσα ή πλατφόρμα

GroupDocs.Metadata Cloud SDK for .NET
GroupDocs.Metadata
Cloud SDK for .NET

.NET SDK διαχείρισης μεταδεδομένων για εξαγωγή, τροποποίηση, εντοπισμό και κατάργηση πληροφοριών μεταδεδομένων από υποστηριζόμενα έγγραφα και μορφές εικόνας.

GroupDocs.Metadata Cloud SDK for Java
GroupDocs.Metadata
Cloud SDK for Java

Βελτιώστε τις δυνατότητες των εφαρμογών σας Java με ισχυρές δυνατότητες χειρισμού μεταδεδομένων χρησιμοποιώντας το SDK για εφαρμογές Java.

  Ελληνικά