Διαχείριση μεταδεδομένων REST API & SDK

Εκτελέστε λειτουργίες χειρισμού μεταδεδομένων σε έγγραφα, εικόνες και άλλες δημοφιλείς μορφές αρχείων χρησιμοποιώντας εντολές cURL ή ανεξάρτητα SDK για πλατφόρμες .NET και Java

  GroupDocs.Μεταδεδομένα Cloud SDK περιλαμβάνουν

  GroupDocs.Metadata Cloud for cURL
  GroupDocs.Metadata
  Cloud cURL

  Χρησιμοποιήστε εντολές cURL για να στείλετε αιτήματα στο GroupDocs.Metadata Cloud REST API και να εκτελέσετε λειτουργίες μεταδεδομένων σε υποστηριζόμενες μορφές εγγράφων σε οποιαδήποτε γλώσσα ή πλατφόρμα

  GroupDocs.Metadata Cloud SDK for .NET
  GroupDocs.Metadata
  Cloud SDK for .NET

  .NET SDK διαχείρισης μεταδεδομένων για εξαγωγή, τροποποίηση, εντοπισμό και κατάργηση πληροφοριών μεταδεδομένων από υποστηριζόμενα έγγραφα και μορφές εικόνας.

  GroupDocs.Metadata Cloud SDK for Java
  GroupDocs.Metadata
  Cloud SDK for Java

  Βελτιώστε τις δυνατότητες των εφαρμογών σας Java με ισχυρές δυνατότητες χειρισμού μεταδεδομένων χρησιμοποιώντας το SDK για εφαρμογές Java.

    Ελληνικά