Έγγραφα και εικόνες eSign στο Cloud

Ασφαλίστε τα έγγραφα της επιχείρησής σας στον ψηφιακό χώρο μέσω του Electronic Signature REST API. Εφαρμόστε ψηφιακές υπογραφές, σφραγίδες & υπογραφές διαφόρων τύπων

GroupDocs.Signature Cloud SDKs Περιλαμβάνονται

GroupDocs.Signature Cloud for cURL
GroupDocs.Signature
cURL

Χρησιμοποιήστε το cURL για να καλέσετε το API e-Signature REST που βασίζεται στο cloud. Εκτελέστε το παντού, σε οποιαδήποτε γλώσσα ή πλατφόρμα.

GroupDocs.Signature Cloud SDK for .NET
GroupDocs.Signature
Cloud SDK for .NET

.NET SDK για εύκολη προσθήκη λειτουργιών ηλεκτρονικής υπογραφής, όπως προσθήκη, επαλήθευση και αναζήτηση υπογραφών σε ένα έγγραφο.

GroupDocs.Signature Cloud SDK for Java
GroupDocs.Signature
Cloud SDK for Java

Προσθέστε τη δυνατότητα προσθήκης ψηφιακής υπογραφής και διαφόρων ηλεκτρονικών υπογραφών σε μορφές εγγράφων χρησιμοποιώντας το Java SDK.

GroupDocs.Signature Cloud SDK for PHP
GroupDocs.Signature
Cloud SDK for PHP

Ενσωματώστε εύκολα τις δυνατότητες e-Signature στις εφαρμογές σας PHP. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα μορφών, όπως το Office, τις εικόνες και άλλα.

GroupDocs.Signature Cloud SDK for Python
GroupDocs.Signature
Cloud SDK for Python

Python SDK για εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών σε πολλές μορφές εγγράφων.

GroupDocs.Signature Cloud SDK for Ruby
GroupDocs.Signature
Cloud SDK for Ruby

Ruby Cloud SDK για προσθήκη eSignatures σε υποστηριζόμενες μορφές εγγράφων.

GroupDocs.Signature Cloud SDK for Node.js
GroupDocs.Signature
Cloud SDK for Node.js

SDK για το Node.js για να ενισχύσετε τις εφαρμογές σας με το API e-Sign εγγράφων που βασίζεται στο cloud.

GroupDocs.Signature Cloud SDK for Android
GroupDocs.Signature
Cloud SDK for Android

Android Cloud SDK to eSign έγγραφα γρήγορα και ασφαλή στις εφαρμογές σας.

  Ελληνικά