Έγγραφα και εικόνες eSign στο Cloud

Ασφαλίστε τα έγγραφα της επιχείρησής σας στον ψηφιακό χώρο μέσω του Electronic Signature REST API. Εφαρμόστε ψηφιακές υπογραφές, σφραγίδες & υπογραφές διαφόρων τύπων

  GroupDocs.Signature Cloud SDKs Περιλαμβάνονται

  GroupDocs.Signature Cloud for cURL
  GroupDocs.Signature
  cURL

  Χρησιμοποιήστε το cURL για να καλέσετε το API e-Signature REST που βασίζεται στο cloud. Εκτελέστε το παντού, σε οποιαδήποτε γλώσσα ή πλατφόρμα.

  GroupDocs.Signature Cloud SDK for .NET
  GroupDocs.Signature
  Cloud SDK for .NET

  .NET SDK για εύκολη προσθήκη λειτουργιών ηλεκτρονικής υπογραφής, όπως προσθήκη, επαλήθευση και αναζήτηση υπογραφών σε ένα έγγραφο.

  GroupDocs.Signature Cloud SDK for Java
  GroupDocs.Signature
  Cloud SDK for Java

  Προσθέστε τη δυνατότητα προσθήκης ψηφιακής υπογραφής και διαφόρων ηλεκτρονικών υπογραφών σε μορφές εγγράφων χρησιμοποιώντας το Java SDK.

  GroupDocs.Signature Cloud SDK for PHP
  GroupDocs.Signature
  Cloud SDK for PHP

  Ενσωματώστε εύκολα τις δυνατότητες e-Signature στις εφαρμογές σας PHP. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα μορφών, όπως το Office, τις εικόνες και άλλα.

  GroupDocs.Signature Cloud SDK for Python
  GroupDocs.Signature
  Cloud SDK for Python

  Python SDK για εφαρμογή ψηφιακών υπογραφών σε πολλές μορφές εγγράφων.

  GroupDocs.Signature Cloud SDK for Ruby
  GroupDocs.Signature
  Cloud SDK for Ruby

  Ruby Cloud SDK για προσθήκη eSignatures σε υποστηριζόμενες μορφές εγγράφων.

  GroupDocs.Signature Cloud SDK for Node.js
  GroupDocs.Signature
  Cloud SDK for Node.js

  SDK για το Node.js για να ενισχύσετε τις εφαρμογές σας με το API e-Sign εγγράφων που βασίζεται στο cloud.

  GroupDocs.Signature Cloud SDK for Android
  GroupDocs.Signature
  Cloud SDK for Android

  Android Cloud SDK to eSign έγγραφα γρήγορα και ασφαλή στις εφαρμογές σας.

    Ελληνικά