Προβολή εγγράφων στο διαδίκτυο μέσω του Node.js SDK

Node.js API για προβολή εγγράφων δημοφιλών μορφών αρχείων σε HTML, εικόνα, PDF ή σε πρωτότυπη μορφή. Απόδοση ολόκληρου του αρχείου, σελίδας ή εύρους.

Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή

Το GroupDocs.Viewer Cloud είναι ένα πραγματικό REST API που δίνει την πλήρη ελευθερία της πλατφόρμας και της γλώσσας προγραμματισμού, ενώ το GroupDocs.Viewer Cloud SDK για Node.js είναι χτισμένο ως ένα επίπεδο στην κορυφή του GroupDocs.Viewer Cloud REST API, επιτρέποντας υψηλότερο επίπεδο abstraction, ώστε να μην χρειάζεται να γνωρίζετε το REST API για να χρησιμοποιήσετε αυτό το SDK.

Το GroupDocs.Viewer Cloud API σάς επιτρέπει να βελτιώσετε απρόσκοπτα την εφαρμογή σας με τη δυνατότητα απόδοσης ορισμένων μορφών εγγράφων με τη δυνατότητα προβολής ενός συγκεκριμένου εγγράφου σε HTML, εικόνα, PDF ή την αρχική του μορφή. Έχετε επίσης την ευελιξία να αποδώσετε ολόκληρο το έγγραφο, σελίδα προς σελίδα ή προσαρμοσμένη περιοχή σελίδων. Το GroupDocs.Viewer Cloud SDK για Node.js έχει αναπτυχθεί για να σας βοηθήσει να ενσωματώσετε όλες αυτές τις δυνατότητες στην εφαρμογή Node.js χωρίς καμία ταλαιπωρία.

Προηγμένες λειτουργίες προβολής εγγράφων REST API

Απόδοση εγγράφων ως HTML5

Απόδοση εγγράφων ως εικόνα

Περιστροφή, αναδιάταξη και υδατογράφημα σελίδων

Αποδώστε έγγραφα ως PDF

Απόδοση συνημμένων εγγράφων

Τα API είναι ασφαλή και απαιτούν έλεγχο ταυτότητας

Ξεκινήστε γρήγορα με το API REST προβολής εγγράφων

Ξεκινήστε γρήγορα χρησιμοποιώντας το GroupDocs.Viewer Cloud REST API με το GroupDocs.Viewer Cloud SDK για το Node.js. Διευκολύνει τους χρήστες και επιταχύνει την ανάπτυξη των εφαρμογών τους που είναι γραμμένες στο Node.js ενώ παράλληλα φροντίζει για πολλές λεπτομέρειες χαμηλού επιπέδου για την υποβολή αιτημάτων και τον χειρισμό των απαντήσεων και επιτρέπει στους χρήστες να εστιάζουν στη σύνταξη κώδικα που είναι συγκεκριμένος για το συγκεκριμένο έργο τους.

Εξερευνήστε τις Επιλογές για την Παρουσίαση Εγγράφων

Το API προβολής που βασίζεται σε σύννεφο έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει γρήγορα διαφορετικές μορφές εγγράφων, με λίγες μόνο γραμμές κώδικα. Χρησιμοποιώντας το SDK για το Node.js, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες αυτές τις δυνατότητες του API για την απόδοση εγγράφων ως HTML, υπολογιστικά φύλλα ή εικόνες.

Αποδώστε το έγγραφο ως HTML - Node.js

 // Αποκτήστε το SID της εφαρμογής και το κλειδί εφαρμογής στη διεύθυνση https://dashboard.groupdocs.cloud (απαιτείται δωρεάν εγγραφή).
 var viewOptions = new groupdocs_viewer_cloud_1.ViewOptions();

 var fileInfo = νέο groupdocs_viewer_cloud_1.FileInfo();
 fileInfo.filePath = "viewerdocs/document.dwf";
 fileInfo.password = "";
 fileInfo.storageName = myStorage;
 viewOptions.fileInfo = fileInfo;

 var renderOptions = νέο groupdocs_viewer_cloud_1.HtmlOptions();
 renderOptions.externalResources = true;

 viewOptions.renderOptions = renderOptions;
 var request = new groupdocs_viewer_cloud_1.CreateViewRequest(ViewOptions);

 viewerApi.createView(αίτημα)
   .then(function (response) {
     console.log(response);
   });

Εύκολες επιλογές προσαρμογής

Το GroupDocs.Viewer Cloud SDK είναι 100% δοκιμασμένο και εκτελείται εκτός συσκευασίας. Το SDK είναι ανοιχτού κώδικα και έχει άδεια MIT. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, ακόμη και να το προσαρμόσετε εντελώς δωρεάν.

Πόροι υποστήριξης και μάθησης

Το GroupDocs.Viewer Cloud προσφέρει επίσης SDK απόδοσης μεμονωμένων εγγράφων για άλλες δημοφιλείς γλώσσες όπως αναφέρονται παρακάτω:

  Ελληνικά