Προβολή εγγράφων REST API & PHP Cloud SDK

Αναπτύξτε ισχυρά εργαλεία απόδοσης εγγράφων σε PHP χρησιμοποιώντας REST API για να προβάλετε με ακρίβεια τα επαγγελματικά έγγραφα σε όλες τις δημοφιλείς μορφές αρχείων.

Ξεκινήστε τη δωρεάν δοκιμή

Ξεκινήστε γρήγορα να χρησιμοποιείτε το GroupDocs.Viewer Cloud με τη βοήθεια του GroupDocs.Viewer Cloud SDK για PHP. Το SDK είναι μια σύγχρονη βιβλιοθήκη PHP ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει την ενσωμάτωση του GroupDocs.Viewer Cloud API στις δικές σας εφαρμογές PHP. Με το SDK, μπορείτε να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητες του API με πολύ πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο. Το SDK παρέχει μια αφαίρεση των λεπτομερειών “χαμηλού επιπέδου” της υποβολής αιτημάτων και του χειρισμού των απαντήσεων, για μια απλούστερη και πιο διαισθητική εμπειρία κωδικοποίησης.

Προηγμένες λειτουργίες προβολής εγγράφων REST API

Απόδοση εγγράφων ως HTML5

Απόδοση εγγράφων ως εικόνα

Περιστροφή, αναδιάταξη και υδατογράφημα σελίδων

Αποδώστε έγγραφα ως PDF

Απόδοση συνημμένων εγγράφων

Τα API είναι ασφαλή και απαιτούν έλεγχο ταυτότητας

Γρήγορη και αξιόπιστη παρουσίαση εγγράφων

Το API προβολής που βασίζεται σε σύννεφο έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει διαφορετικές μορφές εγγράφων χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση. Οι δυνατότητες του API μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω του SDK, με λίγες μόνο γραμμές κώδικα.

Γρήγορη απόδοση οποιουδήποτε εγγράφου - PHP

 //Get your App SID, App Key and Storage Name at https://dashboard.groupdocs.cloud (free registration is required).
 // Initializing and setting configuration
 $configuration = new GroupDocs\Viewer\Configuration();
 $configuration->setAppSid($AppSID);
 $configuration->setAppKey($AppKey);
 $configuration->setApiBaseUrl($ApiBaseURL);

 $apiInstance = new GroupDocs\Viewer\ViewerApi($configuration);
 $viewOptions = new GroupDocs\Viewer\Model\ViewOptions();

 $fileInfo = new GroupDocs\Viewer\Model\FileInfo();
 $fileInfo->setFilePath("viewerdocs\\document.docx");
 $fileInfo->setPassword("password");
 $fileInfo->setStorageName($StorageName);
 $viewOptions->setFileInfo($fileInfo);

 $request = new GroupDocs\Viewer\Model\Requests\CreateViewRequest($viewOptions);
 $response = $apiInstance->createView($request);

Ξεκινήστε γρήγορα με το API REST προβολής εγγράφων

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το GroupDocs.Viewer Cloud REST API με το GroupDocs.Viewer Cloud SDK για PHP. Διευκολύνει τους χρήστες και επιταχύνει την ανάπτυξη εφαρμογών γραμμένων σε PHP ενώ παράλληλα φροντίζει για λεπτομέρειες χαμηλού επιπέδου για την υποβολή αιτημάτων και τον χειρισμό των απαντήσεων και επιτρέπει στους χρήστες να επικεντρωθούν στη σύνταξη κώδικα που είναι συγκεκριμένος για το συγκεκριμένο έργο τους.

Εύκολη προσαρμογή

Το GroupDocs.Viewer Cloud SDK είναι 100% δοκιμασμένο και εκτελείται εξαρχής. Το SDK είναι ανοιχτού κώδικα και έχει άδεια MIT. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, ακόμη και να το προσαρμόσετε εντελώς δωρεάν.

Πόροι υποστήριξης και μάθησης

Το GroupDocs.Viewer Cloud προσφέρει επίσης SDK απόδοσης μεμονωμένων εγγράφων για άλλες δημοφιλείς γλώσσες όπως αναφέρονται παρακάτω:

  Ελληνικά